Micro:Bit - Hardware PRogrammeren

Level 2.3 - Stopwatch

Programmeer een Stopwatch.

01. Ga naar de programmeeromgeving

Klik op deze link om de programmeeromgeving te openen.

02. Maak een nieuw project aan

Klik op de knop ‘+ Nieuw Project’.

03. Noem het bestand: Stopwatch

Hernoem je bestand naar ‘Stopwatch’.

Variabelen maken

04. Maak 2 variabelen: 'Seconden' + 'Start en stop'.

Klik op ‘Variabelen’ en vervolgens op ‘Maak een variabele…’.

Noem je variabel ‘Seconden’ en klik op ‘OK’.

Klik nogmaals op ‘Maak een variabele…’. 

Noem je 2e variabel ‘Start en Stop’ en klik op ‘OK’.

Je hebt nu 2 variabelen aangemaakt.

Seconden = Het aantal seconden dat je stopwatch heeft.
Start en Stop = Start of stop de stopwatch.

Variabelen instellen

05. Maak het opstartscript

Programmer het opstart script:

Reset de variabelen tijdens het opstarten:
– Secondes op ‘0’
– Start en Stop op ‘onwaar’ (onwaar is stop).

06. Maak Het script om secondes toe te voegen

Programmeer het script om secondes toe te voegen:

– Wanneer op knop A wordt gedrukt:
– Verander variabel ‘seconden’ met (+)3

07. Maak het script om de stopwatch te laten starten

Programmeer het script waarmee je zorgt dat de stopwatch stopt met aftellen:

– Wanneer op knop B gedrukte wordt:
– Stel variabel ‘Start en Stop’ in op ‘Waar’

08. Tussentijdse Controle

Als het goed is heb je nu dit script staan.

'Gameloop' maken

09. Toon de 'tijd'

Maak een script waarmee je zorgt dat je de variabel ‘Seconden’ de hele tijd op het scherm getoond wordt.

'Gameloop' Aftel-script

10. Maak het aftelscript

Voeg de blokken uit de afbeelding toe aan jouw project.

Plaats de variabel ‘Start en Stop’ in het veld voor de =

Plaats ‘waar’ in het veld achter de =

Plaats het ‘Start en Stop = waar’ blok in het ‘waar’ veld.

Plaats het blok ‘verander Seconden met -1’ onder het ‘pauzeer (ms) 1000’. Plaats vervolgens de twee blokken binnen het ‘als … dan’ blok.

Plaats het geheel onder het ‘toon nummer Seconden’ blok.

Je hebt nu dit script gemaakt.

'Gameloop' Stop-script

11. Maak het Stopscript

Voeg de blokken uit de afbeelding toe aan jouw project.

Plaats de variabel ‘Seconden’ in het veld voor het < teken.

Plaats ‘waar’ in het veld van het ‘stel Start en Stop in op 0’ blok.

Plaats het blok ‘Seconden < 0’ in het ‘waar’ veld.

Plaats ‘stel Start en Stop in op onwaar’ binnen het ‘als … dan’ blok.

Plaats het gemaakte script toe aan de ‘gameloop’ (het eerder gemaakte ‘de hele tijd’ script)

Je hebt nu dit script gemaakt.

Controleer dit script goed!

Het script

12. Controle

Als het goed is heb je dit script gamaakt.

Testen & uploaden

13. Test je programma

Test je programma met de digitale Micro:bit. Werkt alles?

– Zie je de hele tijd het aantal ingestelde seconden?
– Lukt het om met knop A +3 seconden toe te voegen aan de stopwatch?
– Start het aftellen zodra er op knop B gedrukt wordt?
– Telt de stopwatch af tot 0 seconden?
– Stopt de stopwatch vanzelf?

14. Download en Upload je programma op de Micro:bit

15. Kijk of je programma werkt

Koppel de Micro:bit los en sluit hem aan op de accu. Werkt het programma?

16. Sla je werk op en ga naar je dashboard

Klik op de ‘Home’ knop om je werk op te slaan en door te gaan naar je dashboard.