Vakintegratie

Sterk digitaal onderwijs

TwaanLab is er voor jouw school

TwaanLab helpt jouw school bij het implementeren van digitale geletterdheid binnen bestaande vakken en lessen of als afzonderlijk vak. Ons team ontwikkelt lesmateriaal op maat dat direct inzetbaar is in de klas en aansluit op de behoeften van jouw school. Wij begrijpen dat elke school uniek is en daarom bieden wij diverse oplossingen op maat. 

Vakintegratie:
Door digitale geletterdheid te integreren binnen bestaande vakken en lessen, kunnen leerlingen direct de verbinding leggen tussen theoretische kennis en de praktijk. 

Een voordeel van vakintegratie is dat het de hoeveelheid lesuren niet verhoogt en er geen extra vakken hoeven te worden geïntroduceerd. Zo kan de focus liggen op het verbeteren van de bestaande vakken en het vergroten van de digitale geletterdheid van leerlingen.

Afzonderlijk vak:
Met het invoeren van digitale geletterdheid als afzonderlijk vak kunnen leerlingen zich volledig richten op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en kan er meer diepgang worden gegeven aan het vak. 

Een voorbeeld hiervan is een ICT-talentklas (PO en VO) of het vernieuwde curriculum praktijkgericht programma (VO), waarbij digitale vaardigheden worden geïntegreerd in o.a. de profielen havo-p, D&P, IT, T&T, PIE, BWI, MVI, TIV

We bieden verschillende opties voor het implementeren van digitale geletterdheid binnen bestaande vakken en lessen of als afzonderlijk vak middels het TPACK model, een methode voor het inzetten van technologie in het onderwijs met nut. Kijk hieronder hoe wij uw school kunnen helpen bij het integreren van digitale geletterdheid binnen uw onderwijs.

Wij ondersteunen uw school op maat.

Een greep uit onze producten:

TPACK workshop of studiedag

Studiedag(en) of werkmiddag (Evt. met meeloopdagen)

Introductie TPACK

Wij trainen docenten in het gebruik maken van de TPACK-methode. Met behulp van het TPACK model herontwikkel je bestaande lessen met de toevoeging van technologie. Tijdens de workshop krijg je uitleg over TPACK, ontdek je inspirerende voorbeelden en ontwikkel je je eerste proeflessen om digitale technologie effectief te integreren in je huidige onderwijs.

TPACK
cursus

4 werkmiddagen
+ 4 meeloopdagen

TPACK in de praktijk

Het in de praktijk toepassen van de TPACK-methode vergt enige oefening. Met de cursus TPACK gaan we in 8 sessies dieper in op de TPACK-methode en hoe deze kan worden ingezet in de klas. In 4 middagen (her)ontwikkelen wij samen met het team bestaande lessen en geven wij inspirerende voorbeelden van technologie in het onderwijs met nut. Daarnaast zijn er 4 begeleidingsdagen met lesbezoeken om feedback te krijgen op de ontwikkelde lessen.

Minecraft education

Studiedag
of 4 werkmiddagen

Van burgerschap tot computational thinking

Minecraft Education is dé perfecte educatieve omgeving om bestaande lessen te verrijken met technologie. Het is ontworpen om leerlingen te betrekken en te motiveren door middel van gamification en is geschikt voor alle leeftijden en vakinhoud. Het omvat lesprogramma’s en lesmateriaal die docenten direct in bestaande lessen kunnen integreren. Of je nu aan de slag wilt met taal of rekenen, maar ook geschiedenis, kunst of biologie, met Minecraft Education heb je één totaalplatform voor de meest diverse lessen.

Ontwikkeling themalessen

Op maat

Digitale geletterdheid aansluitend bij schoolcurriculum

Wij ontwerpen lesmateriaal op schoolspecifieke thema’s. Het lesmateriaal is ontworpen om docenten te helpen bij het effectief integreren van technologie binnen thematisch onderwijs en om leerlingen actief te betrekken en motiveren. Naast het ontwikkelen van lesmateriaal is er ook begeleiding voor docenten om het lesmateriaal effectief te kunnen gebruiken.

Jaarlaag integratie technologie

1 tot 4 schooljaren, meerdere werkmiddagen per jaar

Doorlopende leerlijn per jaarlaag

Voor een geborgen integratie van technologie binnen het onderwijs is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn technologie van groot belang. Naar aanleiding van de schoolvisie ontwikkelen wij samen met het team een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Door een gefaseerde ontwikkeling (onderbouw > middenbouw > bovenbouw) kunnen wij samen met het team lesmateriaal ontwikkelen, implementeren en evalueren binnen het jaarprogramma.

Vakintegratie
op maat

Op maat

Wij luisteren naar de wens van jouw school

Elke school heeft zijn eigen wensen en visie. TwaanLab denkt graag mee over welke oplossingen het beste passen bij jouw school.

Zijn jullie benieuwd hoe digitale geletterdheid past binnen jouw school? Neem dan nu vrijblijvend contact op.

MEER TWAANLAB diensten

Ontwikkeling
IT-LAb

PO & VO

Een IT-Lab op elke school

Veilige en gefaciliteerde IT-lokalen voor een voordelige prijs

4-daagse schoolweek

PO

Werkdruk-
verlagend

Onze experts ontzorgen met het invullen van talent- en plusklassen

Vakintegratie technologie

PO & VO

Technologie in de klas

Direct aan de slag met vakgeintegreerde technologie

docenten en leerkrachten

PO & VO

TwaanLab experts in school

IT docenten gespecialiseerd in digitale geletterdheid