iCoach

Sterk digitaal onderwijs

TwaanLab is er voor jouw school

Geschreven door:

Quintoine Rohner

De inzet van een iCoach in het onderwijs wint steeds meer aan populariteit. Een iCoach is een coach die gespecialiseerd is in het gebruik van ICT in het onderwijs. Het doel van de inzet van een iCoach is om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij het effectief gebruik van ICT in het onderwijs en daarmee de onderwijskwaliteit te verbeteren.

De invloed van een iCoach kan enorm zijn. Door de ondersteuning van de iCoach kunnen leerkrachten hun kennis van ICT en technologie verbeteren en nieuwe manieren vinden om deze middelen te integreren in hun lessen. Dit kan op zijn beurt leiden tot betere leerresultaten voor leerlingen en een verbeterde leeromgeving.

Het doel van de inzet van een iCoach is om ICT een vast onderdeel te maken van het onderwijs en om leerkrachten te helpen deze technologie op een effectieve manier te gebruiken. De iCoach kan helpen bij de implementatie van nieuwe technologieën, zoals elektronische leeromgevingen en digitaal toetsen, en kan leerkrachten ook trainen in het gebruik van bestaande technologieën zoals laptops en smartboards.

De werkzaamheden van een iCoach variëren afhankelijk van de behoeften van de school. De iCoach kan individuele ondersteuning bieden aan leerkrachten en leerlingen, groepsworkshops organiseren of zelfs hele lessen verzorgen. De iCoach kan ook helpen bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal en educatieve apps, en kan bijdragen aan het ontwerp van de ICT-strategie van de school.

Belangrijk om te benadrukken is dat de iCoach een integraal onderdeel is van de school. De iCoach werkt nauw samen met de leerkrachten en het managementteam en is volledig geïntegreerd in het onderwijsteam. Dit zorgt ervoor dat de iCoach goed op de hoogte is van de specifieke behoeften en doelen van de school en daarop kan inspelen.

In het kort is iCoach een dienst die gericht is op het verbeteren van de onderwijskwaliteit door middel van de effectieve inzet van ICT. De iCoach is een coach, trainer en adviseur in één en werkt nauw samen met de leerkrachten en het managementteam om een geïntegreerde en effectieve ICT-strategie te ontwikkelen en uit te voeren.

Wij ondersteunen uw school op maat.

TWAANLAB diensten

Ontwikkeling
IT-LAb

PO & VO

Een IT-Lab op elke school

Veilige en gefaciliteerde IT-lokalen voor een voordelige prijs

4-daagse schoolweek

PO

Werkdruk-
verlagend

Onze experts ontzorgen met het invullen van talent- en plusklassen

Vakintegratie technologie

PO & VO

Technologie in de klas

Direct aan de slag met vakgeintegreerde technologie

docenten en leerkrachten

PO & VO

TwaanLab experts in school

IT docenten gespecialiseerd in digitale geletterdheid