Curriculum 2024/25

Sterk digitaal onderwijs

TwaanLab is er voor jouw school

Geschreven door:

Quintoine Rohner

De invoering van het nieuwe curriculum heeft een lange aanloop gehad en is een geleidelijk proces. In 2020 is het nieuwe curriculum voor het PO ingevoerd en sinds 2021 wordt het ook ingevoerd in de onderbouw van het VO. De Curriculumcommissie heeft daarbij een tijdlijn opgesteld die aangeeft hoe het curriculum gefaseerd wordt ingevoerd en welke stappen er nog genomen moeten worden.

Het nieuwe curriculum sluit aan bij de visie van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO benadrukt dat digitale geletterdheid niet alleen belangrijk is voor de toekomstige beroepspraktijk van leerlingen, maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling en participatie in de samenleving. Daarom is het van belang dat digitale geletterdheid in het onderwijs een integraal onderdeel wordt van andere vakken, zoals taal en rekenen.

In het Nederlandse onderwijs is er de laatste jaren veel aandacht voor digitale geletterdheid. Deze vaardigheden zijn van groot belang in onze steeds verder digitaliserende maatschappij en worden dan ook steeds belangrijker in het onderwijs. Het nieuwe curriculum ‘digitale geletterdheid’ speelt hierop in en is gericht op het aanleren van deze vaardigheden aan leerlingen.

Het nieuwe curriculum ‘digitale geletterdheid’ is een initiatief van de Curriculumcommissie en is bedoeld voor zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO). Het curriculum is gericht op het aanleren van de basisvaardigheden die nodig zijn om goed om te kunnen gaan met de digitalisering van de samenleving. Hierbij gaat het onder meer om vaardigheden als informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ICT-basisvaardigheden.

Om scholen te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe curriculum heeft SLO verschillende publicaties en materialen ontwikkeld. Zo zijn er inhoudslijnen en doelen opgesteld voor de onderbouw van het VO en het PO en zijn er diverse publicaties beschikbaar die scholen kunnen gebruiken om digitale geletterdheid in hun lessen te integreren.

Het belang van digitale geletterdheid wordt steeds groter en er is dan ook steeds meer aandacht voor in het onderwijs. Inmiddels is er binnen het onderwijs ook een groeiend besef dat digitale geletterdheid niet iets is wat je in een korte bijscholing of projectweek aanleert, maar iets wat structureel en integraal moet worden aangeboden.

In mei 2022 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd dat het vernieuwde curriculum vanaf schooljaar 2024/2025 volledig van kracht zal zijn. Dit betekent dat alle scholen vanaf dat moment verplicht zijn om aandacht te besteden aan digitale geletterdheid.

Al met al is het nieuwe curriculum ‘digitale geletterdheid’ een belangrijke ontwikkeling in het Nederlandse onderwijs. Het curriculum biedt scholen handvatten om digitale geletterdheid structureel en integraal

Links uit dit artikel:

 

Wij ondersteunen uw school op maat.

TWAANLAB diensten

Ontwikkeling
IT-LAb

PO & VO

Een IT-Lab op elke school

Veilige en gefaciliteerde IT-lokalen voor een voordelige prijs

4-daagse schoolweek

PO

Werkdruk-
verlagend

Onze experts ontzorgen met het invullen van talent- en plusklassen

Vakintegratie technologie

PO & VO

Technologie in de klas

Direct aan de slag met vakgeintegreerde technologie

docenten en leerkrachten

PO & VO

TwaanLab experts in school

IT docenten gespecialiseerd in digitale geletterdheid